Κείμενο
Γενικές ανακοινώσεις Περιοδικό "Οφθαλμολογία"
Ανακοίνωση 22082011
Ελληνική Εταιρεία Κερατοειδούς Δελτίο Τύπου Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσ...Περισσότερα...

Σύνδεση Μέλους

Ιστορικό & Δραστηριότητες

ΕκτύπωσηE-mail

H Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 1987.

 
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
 1. Η προαγωγή της Οφθαλμολογίας στον Ελληνικό και διεθνή χώρο
 2. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της
 3. Η συμβολή στη βελτίωση της ιατρικής παιδείας του ελληνικού λαού και η ανύψωση του επιπέδου υγείας του
 
H πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της Π.Ο.Ε. επιτυγχάνεται με την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν κατά βάση:
 1. Διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις
 2. Συνεργασία με άλλες ιατρικές εταιρείες και γενικά επιστημονικούς φορείς
 3. Συμβολή στην οργάνωση μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Οφθαλμολογία
 
Oργάνωσε τους διαφόρους ομίλους οι οποίοι και προγραμματίζουν εκδηλώσεις που άπτονται του αντικειμένου τους. 
 1. Όμιλος γλαυκώματος
 2. Όμιλος διαθλαστικής χειρουργικής
 3. Όμιλος Φακών επαφής
 4. Όμιλος παιδοοφθαλμολογίας - στραβισμολογίας
 5. Όμιλος κερατοειδούς
 6. Όμιλος υαλο-αμφιβληστροειδούς
 7. Όμιλος νευροοφθαλμολογίας